75+ vrijwilligerscentrale

Initiatiefnemer Club Goud is een sociale onderneming die op experimentele wijze onderzoekt hoe ouderen zo lang en zoveel mogelijk bij de maatschappij betrokken kunnen blijven. Met bijzondere projecten zetten ze in op kunst, cultuur en allerlei andere domeinen. Eén van deze projecten is de 75+ vrijwilligerscentrale. 


75-plussers begeleiden naar vrijwilligerswerk 

Zoals de Vrijwilligerscentrale Nijmegen vrijwilligers van alle leeftijden begeleidt naar vrijwilligerswerk, doet de 75+ vrijwilligerscentrale dat voor 75-plussers. Het is een project dat afleiding, plezier en een gevoel van meedoen creëert voor ouderen in een kwetsbare positie. Deelnemende ouderen kijken samen met een medewerker wat voor soort vrijwilligerswerk bij ze past. De medewerker begeleidt hen daarin zolang dat nodig is. 


Talenten inzetten voor een ander

Veel ouderen hebben het gevoel dat ze anderen alleen nog maar ‘tot last zijn’. Met de 75+ vrijwilligerscentrale willen we daar een stokje voor steken door deze ouderen zelf actief iets te laten betekenen voor een ander. Want: waarom niet? Ook ouderen hebben allerlei talenten waar de maatschappij graag gebruik van maakt. Ook als ze niet meer zo kwiek of goed ter been zijn. Er zijn genoeg manieren om een ander blij te maken. En dat maakt niet alleen de ander blij, maar ook de 75-plus vrijwilliger.


“Waarom ik vrijwilligerswerk doe? Ik heb een kast vol mooie kleren en ik vind het zo fijn

dat ik me voor mijn vrijwilligerswerk zo heerlijk kan optutten. Mensen zeggen er ook altijd

iets van: “kijk daar is Mia weer met haar mooie oorbellen”. Dat vind ik zo leuk!” - Mia (81),

vrijwilliger bij een groep 90+ dames uit de binnenstad.


Drie doelgroepen van 75-plussers

Dit project richt zich op ouderen die zich in een kwetsbare fase van hun leven bevinden. Deze doelgroep delen we op in drie subgroepen.


• Groep 1: ouderen die nog zelfstandig wonen

Deze groep ouderen is bijna altijd slecht ter been, maar geestelijk nog heel fit. Ze doen mee aan activiteiten, maar zijn voor vervoer vaak afhankelijk. Zelfstandig iets ondernemen of op stap gaan is lastig, maar als de buurvrouw ook gaat en er is vervoer, gaan ze wel graag mee. Mensen kunnen nog zelfstandig hun dag invullen, maar krijgen ook vaak al wat hulp in de vorm van thuiszorg of tafeltje-dek-je.


• Groep 2: ouderen die zelfstandig wonen of naar een dagbesteding gaan

Deze groep ouderen kan niet meer zelfstandig de dag invullen. Vaak is er een partner die voor de persoon zorgt in huis. Soms zijn mensen slecht ter been, maar bijna altijd heeft deze groep psychogeriatrische klachten zoals dementie. Er is ondersteuning nodig bij bijna alle taken en ergens wat langer op concentreren is lastig.


• Groep 3: ouderen die in een woonzorglocatie wonen

Een kleine categorie ouderen op deze locaties is nog relatief fit, omdat zij al langer geleden naar de locatie zijn verhuisd, toen er minder strenge eisen waren om op een

woonzorglocatie te mogen wonen. Echter, het grootste gedeelte van de ouderen heeft complexe zorgvragen, zowel somatisch en/of psychogeriatrisch.

Contact

Heb je vragen over de 75+ vrijwilligerscentrale of wil je iemand aanmelden? Neem dan contact op met Froukje.

Froukje Gazquezf.gaz[email protected]Vrijwilligersconsulent reguliere dienstverlening

Bemiddeling | vrijwilligers | organisaties

06 - 12 42 22 27