Coronatips

Besturen van een vrijwilligersorganisatie in coronatijd

Verenigen in Coronatijd 

webinar 'samen staan we sterk' van Kuperus&Co, MOS en DNA

Vandaag, morgen, volgende maand er kunnen zíjn als vereniging, voor de leden en voor de buitenwereld. Dat wil je. Maar de mensen die het doen, zitten thuis. Wat kan, wat werkt, wat mag? Voor een bestuur, directeur of verenigingsprofessional vraagt deze crisis snel schakelen. Een eerste verkenning op de uitdagingen in deze webinar. 

 

Vanuit huis besturen van vrijwilligersorganisatie

infographic van Pep den Haag

 

'Hoe gaat u om met impact coronacrisis op uw organisatie'

Handreiking organisatie en management in coronatijd van AWVN

(sport)protocollen voor verenigingen

Spelregels buitensporten voor jeugdigen in Gelderland-Zuid

Niewsbericht Gemeente Heumen

Verantwoord sporten

protocol van NOC*NSF 

'Een leuk Corona-protocol bleek in mijn eigen cluppie zo gemaakt'

Blogbericht op het platform vrijwillige inzet

Samen online aan de slag


Er zijn vele manieren om online contact te hebben. Ter inspiratie staat hier een klein overzicht van een aantal handige pagina’s.


Beeldbellen

Webinar/ online workshop

Online quiz


Wat als vrijwilligers zich niet comfortabel voelen bij digitaal vrijwilligerswerk?

Tips van de NOV

Geldzaken


Wat als de inkomsten van je vrijwilligersorganisatie wegvallen? 

Tips vanuit de NOV  

 

Beschikbare fondsen voor corona-initiatieven 

 

Informatie voor het sociaal domein

 coronadossier van Movisie 

De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook mensen in een kwetsbare positie. In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein.