Alles over vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten.

Je kunt het zo af en toe doen, voor een korte klus of iedere week een dag. 

Vrijwilligerswerk is werk dat je doet zonder betaling en verplichting. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dat wil niet zeggen dat er niet op je gerekend wordt.

Rechten en plichten voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk;
  • werktijden en het aantal uren dat je werkt;
  • begeleiding en scholing;
  • verzekering;
  • onkostenvergoeding.


Vrijwilligersovereenkomst

Duidelijkheid over de invulling van je functie is wel zo prettig en handig.  Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Het is aan te raden om afspraken op papier te zetten. In zo'n overeenkomst staat bijvoorbeeld 

de werkzaamheden, het aantal uren dat je werkt, over de begeleiding en eventuele training en opleiding. Check ook of er met een onkostenvergoeding en/of reiskostenvergoeding wordt gewerkt.

Vrijwilligersvergoeding

Als vrijwilliger maak je soms onkosten bij je vrijwilligerswerk.

Denk bijvoorbeeld aan reiskosten of telefoonkosten.

Organisaties zijn niet verplicht een vergoeding te betalen aan vrijwilligers. Organisaties die dat wel doen, vergoeden vaak gemaakte kosten of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. 

Dat heet een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding is aan regels gebonden. Deze regels zijn bovendien anders wanneer je bijstand ontvangt.

Krijg je vergoeding van maximaal € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar? Dan hoef je hierover geen belasting te betalen. Doe je vrijwilligerswerk waarvoor je een vergoeding krijg naast je betaalde baan? Daarover zijn ook wettelijke regels. 

Vrijwilligerswerk en giften

Als je vrijwilligerswerk doet, kunt je misschien giften aftrekken. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ga voor meer informatie naar belastingdienst. Laat je altijd goed voorlichten! 

Verzekering

Het is belangrijk dat je tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd bent. 

Om alle vrijwilligers tegemoet te komen heeft de gemeente Beuningen per 1 januari 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Met deze verzekering zijn alle vrijwilligers verzekerd die actief zijn in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente werken. Dit is een secundaire verzekering. 

Een uitkering en vrijwilligerswerk

Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. De instantie waarvan je de uitkering ontvangt, kan jou informeren hierover.

Lees meer hierover op de website van de gemeente Beuningen of UWV wat de mogelijkheden zijn.