Hulp richting (vrijwilligers)werk

Iedereen doet mee: activerend werk

Er zijn veel redenen te bedenken waarom het leven plotseling een andere wending kan nemen dan voorzien of gepland, waardoor het niet of niet meer mogelijk is om het werk te hervatten, hobby’s uit te oefenen of anderen te ontmoeten. Wanneer het vervolgens niet mogelijk is om op eigen kracht een nieuwe daginvulling te vinden of te creëren, kunnen mensen zich aanmelden voor “Activerend Werk” van de gemeente Duiven.


Waar dagbesteding voorheen een passende oplossing bleek voor veel inwoners, heeft deze term veelal het imago van een breiclubje, kaartclubje of sjoelen voor senioren. Activerend Werk daarentegen, richt zich op die inwoners die zich hiermee niet kunnen identificeren. Of beter gezegd op die inwoners die met hun talenten, hun mogelijkheden en hun interesses op zoek zijn naar een passende zinvolle daginvulling: mensen die in contact willen komen met andere mensen (participeren) en een zinvolle bijdrage willen leveren aan onze samenleving, vrijwilligerswerk willen doen of werk (met begeleiding) zoeken.


Hoe werken wij?

Na de aanmelding start de inwoner met een consulent van het Sociaal Loket een oriëntatietraject. Gedurende een periode van gemiddeld 3 maanden wordt de inwoner begeleidt in het proces waarin hij/zij ontdekt wat hij/zij leuk vindt en goed in is. Met als doel te ervaren wat degene zelf of voor een ander kan doen in een (werk)omgeving die bij hem past en een zinvolle daginvulling biedt.

 

Heeft u interesse en wilt u weer graag zinvolle daginvulling, neem dan contact op het met het Sociaal Loket van de gemeente Duiven. En neem zeker een kijkje op de website: Activerend werk Duiven (en bouw met ons aan een waardevolle daginvulling voor al onze inwoners.