Europass Mobiliteit voor vrijwilligers

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen die graag betaald werk wilt verrichten, dit ook kan. Wij hebben daarvoor het project Europass Mobiliteit opgezet. Het is immers zo dat mensen 25% meer kans maken op betaald werk, als zij aan vrijwilligerswerk hebben gedaan. Via de Europass Mobiliteit kunt u dit aantonen. De Europass is een Europees gestandaardiseerd document, waar uw vrijwilligerswerk benoemd wordt en waar de door u geleerde competenties/vaardigheden opgesomd staan.


Een Europass Mobiliteit voor Vrijwilligers zou u kunnen meesturen tijdens een sollicitatieprocedure, als extra overredingskracht voor werkgevers om juist u aan te nemen.

Hoe werkt dat?

Doet u al zo'n 6 maanden vrijwilligerswerk? En wilt u een Europass? Geef het dan bij ons aan met daarbij de contactgegevens van uw begeleider bij de vrijwilligersorganisatie waar u werkzaam bent.


De coördinatoren van het project stellen in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie de Europass op. Op een nader te bepalen datum kunt u deze in ontvangst nemen. Onderstaand vindt u een voorbeeld van een Europass.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Bart Hoesté

Bart HoestéSociaal Werker
Stichting Mikado