Contact

contactadres


Prinses Irenestraat 49
6661 EA Elst

e-mailen of bellen?


[email protected]

085 040 60 66

Team

Saskia Henze[email protected]Medewerker Vrijwilligers Steunpunt

06-46375070
Peter van Breemen[email protected]Vrijwilliger Helpeninoverbetuwe.nl
John Baaijens[email protected]Vrijwilliger Helpeninoverbetuwe.nl
Marjan Hiemstra[email protected]Coördinator Vrijwilligerssteunpunt Overbetuwe

Visie


Vrijwillige inzet is van onschatbaar belang voor een leefbare samenleving. Niet alleen omdat het de vanzelfsprekendste manier is om maatschappelijke betrokkenheid te uiten. Maar zeker ook vanwege de positieve invloed ervan op onze maatschappij en de individuele burger. Zo levert vrijwilligerswerk onbetaalbare zorg, diensten en activiteiten op. Daarnaast biedt het velen de mogelijkheid om maatschappelijk mee te doen. Ook mensen die minder mogelijkheden hebben in de samenleving en op de arbeidsmarkt.


Het doen van vrijwilligerswerk versterkt welzijn, gezondheid en het gevoel van eigenwaarde. Het helpt om persoonlijke en sociale vaardigheden te ontwikkelen. En het kan helpend zijn om zicht te krijgen op de Nederlandse manier van samen leven en werken.

Het Vrijwilligerssteunpunt zet zich in voor een maatschappelijk klimaat waarin inwoners, organisaties en bedrijven gestimuleerd worden te participeren.


Missie


Actief bijdragen aan de maatschappij kan op de meest uiteenlopende manieren. Daarom versterken, ondersteunen en promoten we vrijwilligerswerk in Overbetuwe. Zodat iedereen die wil, zijn of haar steentje kan bijdragen.

Dit doen we via een aantal kerntaken:


1-Met behulp van de vacaturebank en www.helpeninoverbetuwe.ml koppelen we individuele vrijwilligers aan vrijwilligerswerk van maatschappelijke organisaties én koppelen we individuele vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag. Langskomen kan op het maandelijkse inloopspreekuur. Afhankelijk van de binnenkomende vraag, zoeken we contact met collega-organisaties, zoals bijvoorbeeld het Sociaal Kernteam.

2-Een andere taak is het adviseren, informeren en ondersteunen van maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties.

3-Daarnaast bieden we deskundigheidsbevordering. Daarbij werken we vanuit de vraag die leeft onder vrijwilligers. Hierin werken we nauw samen met het kenniscentrum van de Oost-Betuwese Uitdaging.


Powered by Deed‌mob Tools ·
Nederlands (Dutch)