Maatjesprojecten

Mantelzorgondersteuning Malderburch

Voor mantelzorgers die voor iemand zorgen en die de zorg even willen overdragen aan een maatjeBuddyzorg

Voor mensen met een ernstige chronisch of levensbedreigende ziekte of een ander ingrijpend probleem


Dichterbij

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking die cliënt zijn van Dichterbij


Ouderenadviseurs Malderburch

Centrum voor welzijn, wonen en zorg. Ondersteunt 55-plussers


Pluryn

Voor klanten van Pluryn met een lichamelijke of verstandelijke beperking, waaronder niet aangeboren hersenletsel


RIBW

Cliënten van RIBW met een psychiatrische aandoeningSchool's cool

Jongeren die begeleiding door een vrijwillige mentor nodig hebben om de kans op een succesvolle loopbaan in het voortgezet onderwijs te vergroten


Zonnebloem

Zieken, mensen met een beperking en ouderen

Andere organisaties die ondersteuning bieden

Buurtbemiddeling 

Voor mensen met buurt- of burenproblemen

Tel. 06-340043 / [email protected]


Humanitas Thuisadministratie

Voor mensen die de greep op hun administratie kwijt zijn geraakt

[email protected] / 06-27580552


Mentorschap Overijssel Gelderland

Voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen.


Stichting Het Tweede Huis

Sociaal maatschappelijk opvanghuis, om het leven weer in eigen hand te krijgen

[email protected] /tel. (024) 6221281


Stichting Hulpfonds Heumen

Inwoners die in acute, urgente, tijdelijke materiële of financiële problemen zijn gekomen

Website stichting Hulpfonds HeumenVrijwillige Hulpdienst Malden-Heumen

Inwoners van Malden en Heumen die kortdurende eenvoudige hulp nodig hebben 

Tel. (024) 3583520 / [email protected]


Vrijwillige Thuishulp Overasselt-Nederasselt

Inwoners van Overasselt en Nederasselt die kortdurende eenvoudige hulp nodig hebben 

[email protected] / tel. (024) 6221357