Hoe kan ik vrijwilligers vinden?

Het Vrijwilligersteunpunt Heumen geeft je met deze website 2 tools waarmee je vrijwilligers kan vinden: de vacaturebank en de talentenbank. Op 'hoe werkt het' kun je lezen hoe je deze hulpmiddelen kan inzetten.

Dit zijn niet de enige manieren waarop je vrijwilligers kan vinden. Lees hieronder wat je nog meer kan inzetten om de juiste personen te vinden.


» Persoonlijk aanspreken

Wanneer mensen persoonlijk gevraagd worden om een klus te doen zijn ze eerder geneigd om ja te zeggen. Persoonlijk contact zorgt voor een lage drempel en het spreekt mensen aan op hun drive om mensen te helpen. Geef iemand wel de ruimte. De meeste mensen vinden het niet fijn als ze onder druk gezet worden. ‘wil je er even over nadenken’ werkt beter dan ‘en ga je het doen’? Ook bij werving via deze weg is het nuttig om de vacature in de vacaturebank te plaatsen. Je hebt dan een goede plek waar alle informatie makkelijk na te lezen is.


» Gebruik je achterban

Laat je leden en oud-leden weten dat jullie iemand zoeken. Hoe meer mensen het weten hoe beter. Misschien wil een lid zelf aan de slag of kennen ze iemand die geschikt is voor de rol. Mogelijke middelen: Social media, website, nieuwsbrief, mailings, vacature uitdelen tijdens vergadering of bijeenkomst, vacature op het prikbord/in de kantine/het clubhuis hangen.

Laat ook zien dat je de vrijwillige inzet waardeert, zelfs wanneer de respons minder groot is dan je had gehoopt. Een berichtje als: ‘vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!’ Motiveert meer dan ‘wat jammer dat er zo weinig mensen kwamen helpen’.


» Promoot je organisatie

Mensen zullen eerder vrijwilliger worden als ze een binding voelen met je organisatie. Bezoekers, leden, ouders, buurtbewoners: bedenk wie er een binding hebben met je organisatie. Kijk dan of je die groep kan vergroten. Dit kan door de organisatie in het algemeen te promoten maar ook door een laagdrempelige activiteit aan te bieden. Zeker als je organisatie een voortdurend tekort aan vrijwilligers heeft kan het lonen om eerst in te zetten op het aantrekken van mensen en die aan je te binden. Maak ze enthousiast en vraag daarna of ze niet af en toe een klus willen doen als vrijwilliger.


Wil je jezelf echt verdiepen in het werven van vrijwilligers?

Hoe schrijf ik een goede vacaturetekst?

Onze vacaturebank werkt met een vast format voor vacatures. Door het formulier in te vullen kom je vanzelf tot een complete en overzichtelijke vacaturetekst. Bij het invullen van het formulier werkt de vacature zichzelf bij in het scherm. Vul alles in en voeg een afbeelding toe en je hebt een goede vacature. 


Tip! na publicatie kun je de vacature downloaden als pdf. Hang deze op, stuur hem rond in je nieuwsbrief of deel hem uit.

 

Goed, beter, best: Hoe kan ik de tekst extra aantrekkelijk maken?

Een goed geschreven, wervende tekst kan helpen om mensen aan te spreken. Vooral bij lastigere vacatures is het de moeite waard er net wat meer aandacht aan te besteden.

We zijn zo blij met onze vrijwilligers, hoe kunnen we ze dat laten blijken?

Bedanken en waarderen is een belangrijke manier om vrijwilligers aan je organisatie te binden. Movisie heeft hier een interessant artikel over geschreven. Hun conclusie: 

Erkenning, waardering en beloning van vrijwilligers is maatwerk. Het begint met ‘dank je wel’ zeggen. Maar door rekening te houden met de intrinsieke motivatie van vrijwilligers, kan de juiste maat worden gevonden. En dat betekent dat de ene vrijwilliger een kerstpakket wil en de ander een training. Zo kun je verschillende vrijwilligers belonen én behouden. 


Waardering vanuit de gemeente

Ook de gemeente geeft graag blijk van haar waardering. Ieder jaar is er de vrijwilliger van het jaar verkiezing. Nomineer hiervoor de topvrijwilliger uit je organisatie. Heb je een topper die niet graag in de belangstelling staat maar verdient hij/zij het om bedankt te worden? Laat het ons weten en dan kijken wij of diegene in aanmerking komt voor een bos bloemen van de gemeente.


Bied opleidingen aan. Tip: kijk of je organisatie hiervoor in aanmerking komt voor subsidie. 

Door als organisatie te investeren in je mensen zorg je er niet alleen voor dat ze hun werk beter kunnen doen. Het kunnen volgen van opleiding en cursussen wordt door vrijwilligers ook ervaren als waardering en beloning. Daarom stelt de gemeente subsidie beschikbaar om tegemoet te komen in de kosten van deskundigheidsbevordering. Op de pagina over dit onderwerp lees je hoe je organisatie die kan aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

We willen onze vrijwilligers een opleiding laten volgen zodat ze hun vrijwilligersfunctie nog beter kunnen doen. Wat is er mogelijk?

Het vrijwilligerssteunpunt heeft twee kennisbanken. 

  1.  Kennisbank voor organisaties. Er zijn veel en goede hulpmiddelen te vinden die organisaties helpen bij verschillende vraagstukken rond vrijwilligerswerk. De informatie in deze kennisbank is met name gericht op bestuursleden.
  2. Kennisbank voor vrijwilligers . Hier staat een overzicht van gratis online trainingen die handig zijn voor vrijwilligers. 

» Trainingen via vrijwilligerscentrale Nijmegen

» Eenmalige trainingen of workshops met subsidie van de gemeente Heumen

Door als organisatie te investeren in je mensen zorg je er niet alleen maar voor dat ze hun werk beter kunnen doen. Het kunnen volgen van opleiding en cursussen wordt door vrijwilligers ook ervaren als waardering en beloning. Daarom stelt de gemeente subsidie beschikbaar om tegemoet te komen in de kosten van deskundigheidsbevordering. Op de pagina over dit onderwerp lees je hoe je organisatie die kan aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

Met welke wet- en regelgeving moeten we rekening houden?

Bekijk de website van de rijksoverheid voor actuele informatie over die onderwerp.

Gratis VOG voor sommige vrijwilligers


Sommige vrijwilligers kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen. Het gaat om vrijwilligers die werken met bijvoorbeeld minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Organisaties die werken met deze vrijwilligers kunnen zich via de website Gratisvog.nl aanmelden.


Zijn onze vrijwilligers verzekerd?

Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn. Daarom heeft de gemeente Heumen voor alle Heumense vrijwilligers de collectieve vrijwilligersverzekering Vrijwilligerspolis afgesloten bij Vrijwilligersnet Nederland. Vrijwilligers die in de gemeente Heumen (Heumen, Malden, Overasselt en Nederasselt) wonen zijn zo automatisch verzekerd. De gemeente betaalt de jaarlijkse kosten van de Vrijwilligerspolis.


Aandachtspunten

  • Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers vallen niet onder deze verzekering. Heumense mantelzorgers zijn wel verzekerd.
  • Vrijwilligers die in de gemeente Heumen actief zijn maar in andere (vaak omliggende) gemeenten wonen, vallen onder de vrijwilligersverzekering van hun eigen gemeente.
  • De verzekering is specifiek voor vrijwilligers. Bezoekers en leden vallen niet onder de verzekering.
  • De Vrijwilligerspolis is een aanvullende verzekering: de eigen verzekering gaat voor als er een schadegeval is.

Alle voorwaarden en definities zijn te vinden op de website van Vrijwilligersnet Nederland. Ook voor inhoudelijke vragen over de verzekering kun je rechtstreeks bij hen terecht. 


Hoe zit het met mijn organisatie?

Wil je weten of jouw organisatie voldoende verzekerd is? Of denk je erover om een verzekering op te zeggen omdat je denkt dat de collectieve verzekering voldoende is? Neem contact op met Vrijwilligersnet Nederland. Zij kunnen je informeren over wat er in jullie situatie nodig is. 


Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de Vrijwilligerspolis is de vestigingsgemeente van de vrijwilligersorganisatie het uitgangspunt bij dekking. Als het gaat om een organisatie die officieel in de gemeente Heumen is gevestigd, vallen alle bestuursleden van die organisatie (ongeacht waar ze wonen) onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de Vrijwilligerspolis van de gemeente Heumen