Kennisbank organisaties

Er zijn veel en goede gratis hulpmiddelen te vinden die organisaties helpen bij verschillende vraagstukken rond vrijwilligerswerk. Volg een e-training, doe een quickscan of bekijk een web seminar. het beschikbare materiaal is ingedeeld in verschillende onderwerpen.

Algemeen

Handboek vrijwillige inzet

Dit handboek is een uitgave van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Alle onderwerpen waar je als organisatie tegenaan kunt lopen worden behandeld: besturen en organiseren; vrijwilligersbeleid; communicatie; fondsenwerving; wet- en regelgeving; evenementen; sociale media; jongeren als vrijwilliger en netwerken.

PEP E-Book

Het PEP E-boek bevat de volgende zes hoofstukken: Vrijwilligersorganisaties, het bestuur, beleid, werken met vrijwilligers, financiën, publiciteit en communicatie. Hoofdstukken zowel als subhoofdstukken van dit E-boek kunnen ook los gelezen worden.

Hoe sterk is je organisatie?

Wilt u weten hoe sterk uw vrijwilligersorganisatie is? Bent u opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen? En is er voldoende draagkracht en vernieuwingskracht in uw organisatie? Doe dan de KrachtMeting van Movisie en Kracht lokaal

Vrijwilligers werven en behouden

Vrijwilligers werven volgens een goed plan

Veel vrijwilligersorganisaties hebben problemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In eerste instantie lijkt het vaak of je meer vraagt dan je te bieden hebt. Wat het oplevert wordt pas later duidelijk. De wervingscirkel is een instrument dat je helpt om een goed wervingsplan op te zetten en daarbij ook de opbrengst voor de vrijwilliger zelf duidelijk te maken.

Werven van vrijwilligers

Iedere organisatie heeft er mee te maken. Voor de een is het een doorlopende bezigheid, de ander gaat er eens per jaar mee aan de slag. De ene organisatie heeft voordurend te weinig vrijwilligers, bij de andere organisatie zijn wachtlijsten. Je kunt als organisatie natuurlijk heel voortvarend te werk gaan. Zoveel mogelijk oproepen in huis-aan-huisbladen zetten, bijvoorbeeld. En voor iedereen die blijk geeft wel interesse te hebben, de deuren wijd openzetten. Maar werkt dat ook? Het antwoord is: meestal niet.

Vinden en binden van vrijwilligers

Met deze online module maak je kennis met een effectieve aanpak voor het vinden en binden van vrijwilligers. Hoe speel je in op motieven van potentiele vrijwilligers, wat kun je doen om hen te binden aan de organisatie? Je vindt deze cursus in de Vrijwilligerswerk Academie.

Wat voor een vrijwilligers wil u of heeft u?

Met het Vrijwilligerskwadrant kunt u achterhalen wat voor typen vrijwilligers u in huis hebt. Deze informatie kunt u vervolgens gebruiken bij het managen van de huidige vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het vinden van werkzaamheden, functies of rollen die goed bij uw vrijwilligers passen. Daarnaast kunt u de tool gebruiken om te achterhalen aan welk type vrijwilligers uw organisatie nog behoefte heeft. Tenslotte biedt de tool tips over het succesvol werven.

Vrijwilligers motiveren en waarderen

Wat leer je?

Je leert hoe je kunt inspelen op de motivatie van verschillende soorten type vrijwilligers.


Voor wie?

Vrijwilligerscoördinatoren en mensen die dagelijks werken met vrijwilligers. Mensen die vrijwillig of via hun beroep vrijwilligers aansturen.

Hoe begeleid je vrijwilligers?

Wat leer je?

Je leert hoe je vrijwilligers op een juiste manier kunt begeleiden. Hoe kun je vrijwilligers binnenhalen en behouden?


Voor wie?

Vrijwilligerscoördinatoren en mensen die dagelijks werken met vrijwilligers. Mensen die vrijwillig of via hun beroep vrijwilligers aansturen.

Sociale veiligheid

Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik, agressie; het komt helaas overal voor. We willen er alles aan doen om dit soort ‘grensoverschrijdend gedrag’ te voorkomen. Hoe kun je er in jouw organisatie aan werken dat iedereen zich veilig voelt? Welke stappen kun je – als daarvoor verantwoordelijke – nu al ondernemen? Maar ook: wat kun je doen als het toch gebeurt?

Gratis VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld kan iedereen een ‘röntgenfoto’ maken van de kwaliteit van het vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement. De tool stelt mensen binnen een organisatie in staat om (veilig) met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op zaken die goed gaan en zaken die beter kunnen.

Vergoedingen

Onze vrijwilligerscentrales bemiddelen niet alleen in vrijwilligerswerk, wij zijn daarnaast ook dé expertisecentra rondom vrijwilligerswerk in Gelderland en beantwoorden al uw vragen rondom dit werkveld. Lees meer over vergoedingen via onderstaande link

Fondsen

Heeft je organisatie leuke ideeën maar ontbreekt het aan financiën om het uit te voeren? In Nederland zijn vele fondsen en ook verschillende subsidies beschikbaar. Bekijk meer informatie over fondswerving hieronder.

Vrijwilligerswerk tijdens Covid-19

Als vrijwilligersorganisatie kun je in de coronacrisis met nieuwe vraagstukken te maken krijgen. Waar moeten we als bestuur rekening mee houden? Of met welke online hulpmiddelen kunnen we gebruiken? Deze pagina biedt een overzicht van informatie die online te vinden is. Bekijk voor meer informatie onderstaande link,

ANBI en SBBI

Vrijwilligerswerk en een uitkering gaan niet altijd goed samen. Het UWV en gemeenten stellen diverse voorwaarden en regels op om als uitkeringsgerechtigde toestemming te krijgen vrijwilligerswerk te verrichten. Voor de regels en voorwaarden, klik hier


Tevens is het handig om als organisatie er bewust van te zijn dat het hebben van een ANBI of een SBBI-status, het voor vrijwilligers met een uitkering vaak eenvoudiger is om toestemming te krijgen om als vrijwilliger voor uw organisatie aan de slag te mogen gaan. Bovendien hebben beide statussen ook eigen regels op belastinggebied, die mogelijk interessant kunnen zijn voor uw organisatie.

 

Wat is een ANBI- instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoe kan uw organisatie deze status krijgen?    klik hier

Wat is een SBBI-instelling (Sociaal Belang Behartigende Instelling) en hoe kan uw organisatie deze status krijgen?   klik hier

Vrijwilligerswerk en jongeren

Vrijwilligersovereenkomst

Project Oranjefonds: de Verschilmakers

De verschilmakers: jong-sociaal-oranje

Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren. Dat doen wij in het programma De verschilmakers. We bieden 25 organisaties die hun huidige vrijwilligersbestand willen verjongen, drie jaar lang intensieve ondersteuning en begeleiding. Zodat zij nog meer en beter in staat zijn jonge vrijwilligers aan zich te binden. Zo creëren we nieuwe generaties vrijwilligers en sociaal initiatiefnemers. Echte verschilmakers. Jong, sociaal en oranje.

Tips voor een wervende vacaturetekst

Een goed geschreven, wervende tekst kan helpen om mensen aan te spreken
Lees meer