Kennisbank Vrijwilligers

Bekijk hier alle kennis die is verzameld voor vrijwilligers van Gelderse Handen. Deze wordt regelmatig geupdate.

Vrijwilligerswerk en UWV

Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering moet het wel om echt vrijwilligerswerk gaan. Dit houdt in dat:

- Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Wel mag de vrijwilliger een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

- Het vrijwilligerswerk wordt gedaan bij organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen of een sportvereniging, sportinrichting of ANBI zijn.

- Het vrijwilligerswerk verdringt geen betaalde arbeid.


Daarnaast heeft elke specifieke uitkering weer eigen regels met betrekking tot het melden van het vrijwilligerswerk, de sollicitatieplicht en de vrijwilligersvergoeding. 


U kunt een handige samenvatting bekijken op vrijwilligerswerk.nl.

Ook is het aan te raden om de meest recente afspraken te controleren bij uw uitkeringsinstantie.

UWV
Rechten

Wat zijn mijn rechten en plichten als vrijwilliger?

Een organisatie verwacht bepaalde vaardigheden. En rekent erop dat je afspraken nakomt. Maar als vrijwilliger heb je ook rechten. Bijvoorbeeld op begeleiding en bijscholing. Wettelijk is hier weinig voor geregeld. Het is dus belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Een vrijwilligerscontract hoeft niet per se, maar zorgt er wel voor dat afspraken duidelijk zijn. Bekijk een modelcontract voor een vrijwilligersovereenkomst.  


vrijwilligersvergoeding

Organisaties zijn niet verplicht een vergoeding te betalen aan vrijwilligers. Organisaties die dat wel doen, vergoeden vaak gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel.


Krijg je een vergoeding van maximaal € 180,- per maand en € 1.800,- per jaar? Dan hoef je hierover geen belasting te betalen. Doe je vrijwilligerswerk waarvoor je een vergoeding krijg naast je betaalde baan? Daarover zijn ook wettelijke regels. Lees meer over vrijwilligersvergoedingen.