Liemerse Uitdaging

Als organisatie, vereniging of wijkraad kunt u de hulp inschakelen van de Liemerse Uitdaging: 


"De Liemerse Uitdaging is de ‘sociale verbinder’ tussen bewoners van de Liemerse samenleving en het lokale bedrijfsleven. Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van de regio." (www.liemerseuitdaging.nl


Bent u als organisatie dus op zoek naar ondersteuning van andere organisaties of bedrijven? Zij kunnen uw hulpvraag in de matchgroep bespreken en kijken welke partijen de hulpvraag mogelijk kunnen beantwoorden. 


Voorbeelden van hulpvragen

  • "We hebben als muziekvereniging een busje of aanhanger nodig voor 24 mei om spullen te verplaatsen."
  • "Wij zijn als scouting op zoek naar extra materialen, zoals touw, gereedschap, spijkers en schroeven."
  • "Om onze bezoekvrijwilligers te ondersteunen zouden wij graag een scholingsbijeenkomst wensen rondom grenzen aangeven en de problemen te laten waar ze horen."
  • "Voor het kerstdiner voor een groep kwetsbare mensen zijn wij op zoek naar een ruimte."
  • "PR is voor ons als sportvereniging niet de sterkste kwaliteit, terwijl dit wel belangrijk is voor het aantrekken van nieuwe leden. Wij zouden graag handvatten willen om ons PR beleid te versterken."


Alle hulpvragen, op financiële vragen na, zijn welkom!

[email protected]