Maatschappelijke Diensttijd

MDT is kort voor maatschappelijke diensttijd: een ontdekkingsreis voor jongeren tussen de 14 en 27 naar de beste versie van henzelf. Een kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en van betekenis te zijn voor een ander. MDT maakt onze samenleving sterker door jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en de kans te bieden zich te ontwikkelen en vrijwillig in te zetten. 


Al ruim 30.000 jongeren en 2700 organisaties zijn aangesloten bij het MDT-netwerk. Ook de Vrijwilligerscentrale Nijmegen zet zich in voor de MDT. Wij helpen graag mee om jongeren een stap te laten zetten naar hun toekomst. 

Wat bieden we momenteel aan?

Music Moves - Maak impact met muziek

Music Moves is voor alle jongeren van 18 t/m 27 jaar die geloven in de magische kracht van muziek. Voor de nieuwe generatie sociaal ondernemers & eventprofessionals. Met dit creatieve trainingsprogramma leren jongvolwassenen vaardigheden om hun eigen muziekevent te organiseren voor mensen die te weinig gezien worden in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een salsa workshop aan ouderen, jamsessies met nieuwe Nederlanders of een dancefeest met jongeren met een beperking.


Met Music Moves bieden wij jonge muziekliefhebbers in het najaar van 2021 en 2022 een trainingsprogramma aan, waarin zij in 7 weken leren om een muziekevent te organiseren voor- en mét een doelgroep naar keuze. Zij worden daarbij ondersteund door maatschappelijke en culturele partners uit Nijmegen, zoals Doornroosje, en Drift Festival, die de jongeren begeleiden bij het organiseren van een event.

Zo krijgen zij de tools, begeleiding en het netwerk waarmee de jongere groeit naar een succesvolle en maatschappelijk bewuste professional. Met Music Moves maak je impact & beleef je een onvergetelijke ervaring!


Trainingsprogramma 2022: +- 29 augustus t/m 16 oktober

www.music-moves.nl/nijmegen
Music Moves Nijmegen wordt mede mogelijk gemaakt door Radboud Universiteit, Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Open Source Radio en 10,000 HOURS Foundation

------------

Wil je als maatschappelijke organisatie of culturele instelling participeren, of wil je meer info?

Neem contact op met Lianne Bongers, Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Welke MDT projecten hebben we in het verleden nog meer gedaan?

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen deed in 2019 t/m 2020 mee aan twee MDTprojecten, te weten ‘Start Academy’ en ‘Onzichtbare Helden’. Beide projecten waren zogenaamde proeftuinen, gefinancierd vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw, om te onderzoeken wat jongeren motiveert om vrijwilligerswerk te doen.

Start Academy

De Start Academy is in 2019 uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Vrijwilligerscentrale Arnhem. Met Start Academy helpen we jongeren bij het maken van een studiekeuze die echt bij ze past, door ze op 3 verschillende plekken werkervaring op te laten doen. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Arnhem helpen bij het bemiddelen naar deze ervaringsplekken. Deze werkervaring helpt de jongereren bij de oriëntatie op een studie of beroep en draagt bij aan hun persoonlijke zoektocht. Het doel is om te komen tot een intrinsiek gemotiveerde keuze voor de toekomst.

Onzichtbare Helden

Onzichtbare Helden is een project geweest in samenwerking met Stichting Dedicon; een organisatie die informatie toegankelijk maakt voor blinden en slechtzienden, o.a. door middel van braille- en luisterboeken. Met project Onzichtbare Helden wilden we meer jongeren betrekken bij Dedicon, o.a. door het laten inspreken van luisterboeken en – tijdschriften en kranten. Daarnaast werden jongeren uitgedaagd om na te denken over hoe ze kunnen zorgen voor een meer toegankelijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen zette zich in voor de werving van jongeren en het uitgeven van Europass certificaten waarin opgedane kennis en vaardigheden werden vastgelegd. 

Netwerk MDT - Zuid Oost Gelderland

Het netwerk Maatschappelijke Diensttijd Zuid Oost Gelderland bestaat sinds juli 2018 en bestaat inmiddels uit 15 samenwerkende partners.


Deze 15 partijen zijn samen overeengekomen dat zij samen willen werken om, in aanloop naar de invoering van de Maatschappelijke Diensttijd in 2019, hun achterliggende netwerken te informeren en draagvlak voor de MDt te creëren en te verbreden. Daarnaast zal het netwerk waar mogelijk de proeftuinen ondersteunen die in Zuid Oost Gelderland vanuit het ministerie van VWS zijn toegekend en van start zijn gegaan. 

Contact

Wil je meer weten over de MDt of meedoen? Neem dan contact op met Lianne Bongers.

Lianne Bongers[email protected]Senior projectmedewerker

Jongeren l maatschappelijke diensttijd l redactie website l Regionaal Digitaal Samenwerkingsverband

[email protected]
024 8200028