Projecten

Het is niet voor iedereen even eenvoudig om op eigen gelegenheid een passende vrijwilligersplek te vinden. Sommige mensen hebben hier wat extra hulp en begeleiding bij nodig. Hiervoor heeft de Vrijwilligerscentrale Nijmegen verschillende projecten opgezet.

Project bijzonder werkt

Richt zich op mensen met een psychiatrische– en/of verslavingsachtergrond die vrijwilligerswerk willen doen. Bij Bijzonder Werkt krijgen zij bemiddeling op maat. Daarmee vergroten we de kans op een succesvolle plaatsing en verloop.
In samenwerking met: Pro Persona, RIBW Nijmegen Rivierenland, Pompestichting en Iriszorg en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties.

Doorstart!

Als opstapje naar betaald werk. Om diverse redenen kunnen statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt soms geen geschikt werkt vinden. Vrijwilligerswerk kan dan een goed alternatief zijn. DOORstart! helpt hierbij.
In samenwerking met: WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

#Meedoen

Zorgt ervoor dat asielzoekers een nuttige dagbesteding hebben en meer leren over de Nederlandse taal en gebruiken. Via bemiddeling op maat krijgen ze losse vrijwilligersklussen aangeboden.
In samenwerking met: Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), Asielzoekerscentrum Nijmegen (COA), PHAROS, NOV en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties.

Europass

Is een officieel Europees geldend certificaat dat benoemt en erkent welke competenties vrijwilligers hebben opgedaan tijdens hun vrijwilligerswerk. Het biedt inzicht in de eigen kwaliteiten en is een mooie aanvulling op het cv, vooral voor diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
In samenwerking met: Europass Nederland en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties

RvN@Innoveert Vrijwilligerswerk

Is een dynamische beweging van ondernemers, overheden, instellingen, investeerders en inwoners van het Rijk van Nijmegen. Samen stimuleren ze innovatie en economische groei. Met een focus op innovatie van het vrijwilligerswerk, maken ze de weg ernaar toe gemakkelijk. Ook voor doelgroepen die nu niet worden bereikt.

Maatschappelijke diensttijd

Is een nieuw initiatief vanuit de overheid. Vanaf 2020 moet het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en toegankelijker zijn voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen volgt de ontwikkelingen op de voet en denkt - samen met samenwerkende partijen - na over de vormgeving van de Maatschappelijke Diensttijd (MDt) in regio Zuid Oost Gelderland.

Maatjes Nijmegen

Is een online platform waarop mensen elkaar kunnen vinden. Soms heeft iemand op een bepaald punt in het leven een coach, mentor of maatje nodig. Via Maatjes Nijmegen kunnen zij een maatje vinden. Bijvoorbeeld om wekelijks gezellig koffie te drinken. Of een rondje te wandelen. Wil jij ook een maatje (worden)? Bekijk dan de website van Maatjes Nijmegen via onderstaande knop.

Club van Vrijwilligers

Is een enthousiaste groep vrijwilligers door heel Nederland die graag mensen in hun wijk helpen, of de buurt schoon en veilig houden. Ze streven ernaar de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Ook in Nijmegen zoeken zij leuke projecten om zich voor in te zetten. Ze werken daarbij samen met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Je kunt hier je klussen, activiteiten of projecten aanmelden.

75+ vrijwilligerscentrale

Is er voor ouderen die zich nuttig willen voelen, iets willen doen voor een ander en onderdeel willen zijn van de maatschappij. De 75+ vrijwilligerscentrale biedt afleiding, plezier en een gevoel van meedoen aan ouderen in een kwetsbare positie.
Een initiatief van Club Goud in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.

Behoud vrijwilligers met Gelderse Handen

Sinds maart 2020 is het behoud van vrijwilligers een grote uitdaging. De gezamenlijke regionale infrastructuur, genaamd 'Gelderse Handen', is een krachtig middel dat we inzetten om vrijwilligers te behouden, zowel op korte als op lange termijn. De website www.geldersehanden.nl is een koepel waarbinnen 10 Gelderse vrijwilligerscentrales - waaronder de Vrijwilligerscentrale Nijmegen - ieder hun eigen pagina hebben. Er is een gezamenlijke database met vacatures/klussen/1-op-1 hulpvragen. Gebruikers kunnen eenvoudig filteren op informatie uit hun eigen woonplaats.
Gelderse Handen wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Project Gezamenlijke aanpak (GA)

Met subsidie van het Oranje Fonds is het project 'Gezamenlijke aanpak' (GA) begin 2022 van start gegaan. Binnen dit project pakken we complexe en urgente vragen om praktische hulp op.
Samen met partners als Sterker sociaal werk, de Hulpdienst Nijmegen en Bindkracht10 zorgen we voor maatwerk. We stemmen de complexe en urgente vragen die binnenkomen, beter af op het aanbod van vrijwilligers. Hiermee spelen we tegelijkertijd in op de trend dat steeds meer mensen zich niet aan structurele vrijwillige inzet willen binden, maar zich wel incidenteel als vrijwilliger willen inzetten.