Projecten

Het is niet voor iedereen even eenvoudig om op eigen gelegenheid een passende vrijwilligersplek te vinden. Sommige mensen hebben hier wat extra hulp en begeleiding bij nodig. Hiervoor heeft de Vrijwilligerscentrale Nijmegen verschillende projecten opgezet.

Project bijzonder werktRicht zich op mensen met een psychiatrische– en/of verslavingsachtergrond die vrijwilligerswerk willen doen. Bij Bijzonder Werkt krijgen zij bemiddeling op maat. Daarmee vergroten we de kans op een succesvolle plaatsing en verloop.
In samenwerking met: Pro Persona, RIBW Nijmegen Rivierenland, Pompestichting en Iriszorg en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties
Doorstart!Als opstapje naar betaald werk. Om diverse redenen kunnen statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt soms geen geschikt werkt vinden. Vrijwilligerswerk kan dan een goed alternatief zijn. DOORstart! helpt hierbij.
In samenwerking met: WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.
Participatie en TaalZorgt ervoor dat asielzoekers een nuttige dagbesteding hebben en meer leren over de Nederlandse taal en gebruiken. Via bemiddeling op maat krijgen ze losse vrijwilligersklussen aangeboden.
In samenwerking met: Asiel, Migratie en Integratiefonds (afgekort AMIF) , Asielzoekerscentrum Nijmegen (COA), PHAROS, NOV en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties
EuropassIs een officieel Europees geldend certificaat dat benoemt en erkent welke competenties vrijwilligers hebben opgedaan tijdens hun vrijwilligerswerk. Het biedt inzicht in de eigen kwaliteiten en is een mooie aanvulling op het cv, vooral voor diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
In samenwerking met: Europass Nederland en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties
[email protected] VrijwilligerswerkIs een dynamische beweging van ondernemers, overheden, instellingen, investeerders en inwoners van het Rijk van Nijmegen. Samen stimuleren ze innovatie en economische groei. Met een focus op innovatie van het vrijwilligerswerk, maken ze de weg ernaar toe gemakkelijk. Ook voor doelgroepen die nu niet worden bereikt.
Maatschappelijke diensttijdIs een nieuw initiatief vanuit de overheid. Vanaf 2020 moet het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en toegankelijker zijn voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen volgt de ontwikkelingen op de voet en denkt - samen met samenwerkende partijen - na over de vormgeving van de Maatschappelijke Diensttijd (MDt) in regio Zuid Oost Gelderland.
Maatjes NijmegenIs een online platform waarop mensen elkaar kunnen vinden. Soms heeft iemand op een bepaald punt in het leven een coach, mentor of maatje nodig. Via Maatjes Nijmegen kunnen zij een maatje vinden. Bijvoorbeeld om wekelijks gezellig koffie te drinken. Of een rondje te wandelen. Wil jij ook een maatje (worden)? Bekijk dan de website van Maatjes Nijmegen via onderstaande knop.
Club van VrijwilligersIs een enthousiaste groep vrijwilligers door heel Nederland die graag mensen in hun wijk helpen, of de buurt schoon en veilig houden. De Club van vrijwilligers streeft ernaar om de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren. Ook in Nijmegen zijn zij op zoek naar leuke projecten waar ze zich voor kunnen inzetten. De Club van vrijwilligers en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen werken daarbij samen. Je kunt hier je klussen, activiteiten of projecten aanmelden, zodat deze opgepakt kunnen worden door de Club van vrijwilligers.