Skip Navigation
Over ons

*Stichting Werkgroep Leefklimaat Zevenaar biedt vrijwilligers gelegenheid om op een zo goed mogelijke wijze door gezamenlijke activiteiten bijdragen te leveren aan een goed leefmilieu en de ...

Natuur & MilieuOnderwijsKinderen & Jongeren
Deel

Over Stichting Werkgroep Leefklimaat Zevenaar

*Stichting Werkgroep Leefklimaat Zevenaar biedt vrijwilligers gelegenheid om op een zo goed mogelijke wijze door gezamenlijke activiteiten bijdragen te leveren aan een goed leefmilieu en de instandhouding van natuur, landschap en cultuurhistorie.
*Daarnaast bevordert de stichting een breed draagvlak voor een duurzame samenleving, door voorlichting en educatie en samenwerking met andere organisaties op lokaal en regionaal niveau.