Behoud van vrijwilligers met Gelderse Handen

Sterke regionale infrastructuur biedt kansen

Door de coronapandemie zijn vele werkzaamheden, activiteiten en evenementen stilgelegd of opgeschort. Met vrijwilligers is er steeds minder contact en hun betrokkenheid neemt af. Onderlinge betrokkenheid en de sociale samenhang staan onder grote druk, terwijl het belang hiervan juist nu enorm groot is. Bij veel mensen is de rek eruit. De impact op het vrijwilligerswerk is groot.


De beschikbaarheid en het gebruik van een gezamenlijke regionale infrastructuur biedt kansen. "Gelderse Handen', de digitale snelweg voor werving, matching en bemiddeling van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk, speelt hierin een belangrijke rol. De naam 'Gelderse Handen' refereert aan de visie dat een aantal vrijwilligerscentrales in Gelderland - samen met Deedmob en WeHelpen - de handen ineen hebben geslagen én dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de samenleving door de handen uit de mouwen te steken.


Gelderse Handen is een regionaal concept dat in principe voor iedereen in Gelderland bekend en lokaal beschikbaar moet zijn: voor inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en alle andere partners die we willen betrekken bij de acties om vrijwilligers te kunnen behouden.

Gelderse Handen wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland

Contact

Heb je vragen over Gelderse Handen? Neem dan contact op met Mirjam.

Mirjam Kaptein[email protected]directeur a.i. / strategisch adviseur bij de Vrijwilligerscentrale Nijmegen

T 024 820 00 21
M 06 430 48 440