Adviesbrigade

Specialistische ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties

De ideale burger is niet per se de ideale bestuurder. Gedrevenheid en hands-on mentaliteit zijn uitermate waardevol, maar bieden niet altijd de uitkomst bij beleidsmatige of bestuurlijke knelpunten.


Loopt u tegen vraagstukken rond financiering, huisvesting of strategiebepaling aan, dan kan de AdviesBrigade uitkomst bieden.

Ervaren 'oude rotten' (oud managers, oud-ondernemers en oud-bestuurders) treden belangeloos en professioneel op als tijdelijk adviseur voor uw vrijwilligersorganisatie. Zij zetten hun kennis en ervaring in om u te ondersteunen bij beleidsmatige, organisatorische of bestuurlijke kwesties.


De adviseurs treden op als interim coach; het is de bedoeling dat uw vrijwilligersorganisatie zelf de regie blijft houden.

Thema's

Aandachtsgebieden van de AdviesBrigade zijn onder andere:

  • Strategie & organisatie
  • Marketing
  • Vrijwilligersbeleid
  • Facilitair beheer
  • Financiën


Profiel vrijwilligersorganisaties

Alle Rhedense & Rozendaalse maatschappelijke- of vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven of -projecten kunnen een beroep doen op de AdviesBrigade. Ook non-profit instellingen met soms een enkele beroepskracht kan een aanvraag indienen. Ditzelfde geldt voor organisaties en/of projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefkwaliteit in wijk en dorp.

Werkzijze

  • Uw aanvraag voor advies of ondersteunng wordt getoetst op een aantal criteria.
  • Na acceptatie neemt een adviseur contact met u op voor een oriënterend gesprek.
  • Tijdens dit gesprek probeert de adviseur het knelpunt helder te krijgen.
  • Na overeenstemming op basis van een 'plan van aanpak' werkt de adviseur voor en in opdracht van uw vrijwilligersorganisatie.
  • De inzet van de adviseur is niet vrijblijvend. Samen met de adviseur bent u verantwoordelijk voor het verloop van de samenwerking en de uitvoering van de opdracht.


Kosten

De adviseurs van de AdviesBrigade zijn zelf ook vrijwilligers. Wel betaalt de vrijwilligersorganisatie na acceptatie van het plan van aanpak een bijdrage per dagdeel in de kosten van organisatie & deskundigheid- / kwaliteitsbevordering van de AdviesBrigade.


Tarief: maximaal 50 euro per dagdeel, excl.btw, per adviseur, afhankelijk van de draagkracht van de vrijwilligersorganisatie. De adviseurs werken in koppels. Mocht vergoeding een probleem vormen, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Contact

Bent u betrokken bij een vrijwilligersorganisatie die wel engie ondersteuning kan gebruiken? Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek?


Neem contact op met Thijs den Heijer, de vrijwilligerscoördinator van Incluzio Rheden. tel.: 06 82830582, of mail naar [email protected]
Samenwerking

Het Vrijwilligersloket werkt voor dit project samen met de AdviesBrigade uit Arnhem. zie ook www.adviesbrigade.nl