Aanvragen VOG

Een VOG? Wat is dat?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.  


Komt mijn organisatie voor een gratis VOG in aanmerking?

Wanneer je vrijwilligersorganisatie werkt met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, dan kunnen je vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), als jij je organisatie op de website https://www.gratisvog.nl aanmeldt.

Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen hier gratis een VOG aanvragen.

Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. De regeling is alleen voor digitale VOG's en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning.

 


Bereid je voor

Eén van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling is dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft.Denk hierbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid of het hebben van een vertrouwenspersoon. Voorbeelden van zulk beleid vindt je op In veilige handen www.inveiligehanden.nl.


Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis worden, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kun je nu al doen.


Meer informatie hierover staat op de website: www.eherkenning.nl.