Inspraak en medezeggenschap voor vrijwilligers

Vrijwilligersraad Nijmegen

De Vrijwilligersraad Nijmegen zorgt voor korte lijntjes tussen de Vrijwilligerscentrale en vrijwilligers in Nijmegen. De Vrijwilligersraad is een commissie van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.


De leden participeren niet namens hun organisatie of vanuit een individueel belang, maar juist vanuit het algemene en gezamenlijke belang van vrijwilligers in Nijmegen voor de sector die zij vertegenwoordigen. De Vrijwilligersraad is geen klachtencommissie, maar het centrale punt waar praktijkervaringen, meningen en ideeën van vrijwilligers in Nijmegen bij elkaar komen. 


Missie: het vrijwilligerswerk versterken

Via de Vrijwilligersraad kunnen vrijwilligers in Nijmegen actief meedenken. Dankzij die input kunnen wij nog doelgerichter maatschappelijke organisaties en vrijwilligers ondersteunen, kunnen wij beter beleid ontwikkelen, en sneller anticiperen op actuele ontwikkelingen.

 

Hoe gaan we te werk?

We verzamelen en delen kennis, ervaringen en suggesties voor verbetering. Verschillende sectoren worden daarbij afzonderlijk vertegenwoordigd door de leden van de Vrijwilligersraad, die een achterban hebben in de vorm van een ledenpanel. De Vrijwilligersraad Nijmegen is tweerichtingsverkeer. Aan de ene kant doet de Vrijwilligersraad een beroep op haar panelleden voor het geven van informatie, een mening of voor het doen van suggesties. Panelleden worden daartoe bijvoorbeeld uitgenodigd via polls en korte enquêtes. Tegelijkertijd hebben panelleden de mogelijkheid om zelf onderwerpen in te brengen.

 

Terugkoppeling en vervolgacties

Op de website van de Vrijwilligerscentrale plaatsen we meldingen van lopende acties, vervolgacties en, indien van toepassing, een samenvatting van de resultaten. Dit communiceren we tevens via de diverse nieuwsbrieven van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.

 

Voor wie 

De Vrijwilligersraad Nijmegen is in principe bedoeld voor iedere Nijmeegse vrijwilliger die op basis van praktijkervaring wil meedenken en meepraten over ontwikkeling en versterking van het vrijwilligerswerk in Nijmegen. De leden van de Vrijwilligersraad vertegenwoordigen daarbij de achterban bestaande uit Nijmeegse vrijwilligers die zich als panellid van de Vrijwilligersraad Nijmegen hebben aangemeld.  


Als vrijwilliger weet je hoe belangrijk jouw inzet is, wat het voor andere mensen en de samenleving betekent en hoeveel het jezelf oplevert. Wat betreft leefbaarheid is de stad Nijmegen voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de actieve en vrijwillige inzet van haar inwoners. Daarom is het belangrijk dat jij je als actieve vrijwilliger laat horen en je ervaringen met anderen deelt. Meer dan 60.000 vrijwilligers hebben samen een schat aan kennis en ervaring, waarmee we gezamenlijk het vrijwilligerswerk als geheel kunnen (door-)ontwikkelen en versterken. 

Leden van de Vrijwilligersraad Nijmegen

Carin Hereijgers
Jacqueline Veltmeijer
Margit Sivirsky
Ap Willemsen

Contact met de Vrijwilligersraad

Heb je vragen en/of opmerkingen over de Vrijwilligersraad Nijmegen? Heb je problemen bij het aanmelden of wil je eerst een persoonlijke toelichting? Neem dan contact op met Peter Schoenmakers (Vrijwilligerscentrale Nijmegen). Hij is te bereiken via [email protected] of 024 820 00 25.