Vrijwilligerswerk en jongeren

Jongeren bij de organisatie betrekken is een uitdaging op zich. Neemt uw organisatie deze uitdaging aan?

Onderstaande handvatten en stappenplan van kenniscentrum Movisie kan uw organisatie daarbij verrassende inspiratie en ondersteuning bieden.


maak van een vrijwilligersactiviteit een belevenis voor jongeren.

Bij het doen van vrijwilligerswerk gaat het voor jongeren niet alleen om de activiteit zelf: het gaat om het geheel, om de ervaring die de jongere meemaakt.

Vertel de jongeren dus niet alleen wat ze gaan doen, maar ook waarom en waar het toe bijdraagt. En zorg voor een activiteitenaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van de jongeren.

Als organisatie kunt u hier voor zorgen door aan de slag te gaan met belevingsmarketing.


het kenmerk van een belevenis:

Bij het creeëren van een belevenis zit het vaak in kleine dingen zoals vooraf contact leggen, weet wie de jongeren zijn, weten wat ze interessant vinden, tijdens de activiteit zorgen dat de actieve jongeren herkenbaar zijn, pers organiseren, jongeren vragen zelf een (video)verslag te maken en achteraf te zorgen voor een symbolisch aandenken. Zo voeren de jongeren de activiteit niet alleen uit, maar ze zijn er echt onderdeel van.


er zijn tien kenmerken die (bijna altijd) bij een goede belevenis komen kijken:

 1. Het moet één verhaal zijn. Een goede belevenis heeft een centraal vertrekpunt maar ook een duidelijk einde.
 2. Alle indrukken zijn op elkaar afgestemd. Beschrijf op basis van het verhaal (punt 1.) duidelijk wanneer de doelgroep wat zou moeten ervaren en meemaken.
 3. Voorkom negatieve indrukken. Denk goed na over mogelijke punten van teleurstelling en probeer die weg te nemen of om te buigen naar iets positiefs.
 4. Zet iets tastbaars in. Maak bijvoorbeeld een foto waardoor de herinnering bij de jongeren blijft hangen.
 5. Spreek de zintuigen aan. Kleed de activiteit aan met muziek, iets lekkers e.d.
 6. Blijf jezelf als organisatie, het moet wel kloppen. Stimuleer ook de begeleiders om zichzelf te zijn.
 7. Houd ruimte voor eigen inbreng. Jongeren kunnen vooraf, maar ook ter plekke waardevolle en verrassende inbreng hebben. Vraag ze daar ook naar!
 8. Wees bereikbaar en toegankelijk.
 9. Wees eerlijk. Er zijn vast ook minder leuke dingen. Als je ze niet kan ombuigen naar iets positiefs, speel dan open kaart en laat de jongeren meedenken over een oplossing.
 10. Laat jongeren erbij horen. geef ze daarvoor de gelegenheid. Laat achteraf iets van je horen en maak duidelijk wat zij hebben bijgedragen.

U kunt de activiteit en de toegevoegde waarde zo groot of zo klein maken als u zelf wilt. Er voor zorgen dat er snacks klaar staan of gehaald kunnen worden als jongeren daarom vragen kan al heel waardevol zijn. Of zorg dat er muziek gedraaid kan worden.

Het toepassen van de tien kernmerken lijkt wellicht ingewikkeld en veel werk, maar het gaat er om dat u leert spelen met de kenmerken. Uiteindeljik weet u wat er nodig is en kunt u dit makkelijk controleren bij elke activiteit.


in vijf stappen van product naar belevenis.

Met de vijf onderstaande stappen kan u activiteiten concreet uitwerken en uitbouwen naar een belevenis. Praktische formulieren kunnen u hierbij helpen.

Stap 1: doel bepalen

 • Wat moet de inzet van de jongeren de organisatie opleveren.
 • Welke ervaring met het de vrijwilligers opleveren. Bijvoorbeeld plezier, elkaar ontmoeten, ontdekken en inzetten van nog niet ontdekte talenten, kennismaken van een specifieke sector.

Stap 2: doelgroep en behoeften

 • Welke doelgroep wilt u benaderen, maak dit zo specifiek mogelijk. bijvoorbeeld: welke leeftijd, welk opleidingsniveau.
 • Welke behoeften hebben zij.

Stap 3: Activiteit(en) bepalen

 • Wat gaan de jongeren doen
 • Wat biedt u ze aan, maak dit zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: op basis van uw huidige activiteiten, gecombineerd met de interesses van de jongeren kunt u met kleine aanpassingen aansprekende activiteiten bedenken. Vraag het de jongeren zelf ook eens!

Stap 4: Schrijf een verhaal

 • Dit mag in steekwoorden of juist uitgebreid, van het moment dat de jongeren binnenlopen, wat ze meemaken, totdat ze weer weggaan. Benoem expliciet wat leuk is en wat niet. Verzin bij de niet-leuke dingen een verhaalvariant waarin u dit omzet tot iets positiefs.

Stap 5: Concretiseer de activiteit, voor, tijdens en na

 • Alle (conctact)momenten zijn in beeld gebracht, ga nu bepalen wat u gaat doen om de activiteiten te realiseren.
 • Wat zijn de randvoorwaarden. Wat is haalbaar, welke handelingen moet u verrichten.


Resultaat: een actieplan of stappenplan waarmee u aan de slag kunt.Bron: Movisie, Inge van Steekelenburg