Carin Hereijgers

Lid van de Vrijwilligersraad Nijmegen

Ik woon in Grootstal en ben vrijwilliger in de politiek en op de school van mijn kinderen. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf in redactiewerk.


Als vrijwilliger in de politiek werk ik aan ledenparticipatie vrijwilligersbeleid en diversiteit. Op school probeer ik ouderparticipatie te stimuleren.


Ik ben lid van de Vrijwilligersraad omdat...

Als mensen zich vrijwillig inzetten zijn ze vaak gemotiveerd. Vrijwilligersbeleid kan die motivatie bevorderen en maatschappelijk vruchtbaar maken. Participatie geeft zin en vertrouwen!