Herman Roovers

Lid van de Vrijwilligersraad Nijmegen

Ik woon in Malden en werk als personeelsfunctionaris bij Driestroom.


Als vrijwilliger ben ik zowel uitvoerend als bestuurlijk actief: in Nijmegen, Groesbeek en Malden. Ik ben maatje van 2 bewoners van Pluryn. Voor twee voetbalclubs ben ik penningmeester en bezorg ik het clubblad. Ook adviseer ik vrijwilligersorganisaties en ben ik voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen vrijwilliger voor personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid). 


Ik ben lid van de Vrijwilligersraad omdat... 

ik ervaringen van vrijwilligers mee wil laten klinken bij (gemeentelijke) beleidsvorming, en wil werken aan een gelijkwaardige positie van vrijwilligers t.o.v. de betaalde krachten.


Powered by Deed‌mob Tools ·
Nederlands (Dutch)