Jacqueline Veltmeijer

Lid van de Vrijwilligersraad Nijmegen

Ik woon in Dukenburg waar ik vrijwilliger ben in de sector burgerparticipatie.


Als vrijwilliger kom ik op voor de belangen van bewoners bij grote en kleine projecten in de directe leefomgeving. De sector cultuur heeft mijn bijzondere aandacht, evenals bescherming van het groen in Dukenburg en mijn lidmaatschap van het IVN Rijk van Nijmegen.


Ik ben lid van de Vrijwilligersraad omdat...

ik het heel belangrijk vind dat de stem van vrijwilligers gehoord en gewaardeerd wordt. Door binnen de Vrijwilligersraad de verschillen en mate van participatie in diverse sectoren te benoemen, kunnen we deze krachtig onder de aandacht van gemeentelijke en andere beleidsmakers brengen.