Margit Sivirsky

Lid van de Vrijwilligersraad Nijmegen

Voor mijn pensioen werkte ik zo’n 40 jaar bij de Radboud Universiteit Nijmegen als studentendecaan en studie-adviseur.


Na mijn pensioen ben ik meteen gestart als gastvrouw bij de Schouwburg en de Vereeniging en kort daarna als publieksbegeleider bij het MuZIEum.


Ik ben lid van de Vrijwilligersraad omdat...

ik het heel nuttig en belangrijk vind om de sector Cultuur te vertegenwoordigen in de Vrijwilligersraad. We houden een scherp oog gericht op de verschillende vormen en aspecten van het vrijwilligerswerk in Nijmegen en adviseren de VWC over heikele kwesties.