Over ons

De Vrijwilligerscentrale Wijchen is een onderdeel van de brede Welzijnsstichting MeerVoormekaar. 


MeerVoormekaar staat midden in de samenleving en is er voor alle burgers, van jong tot oud, met of zonder beperking, maar met name voor die burgers die zelf de weg naar de samenleving niet kunnen vinden.


MeerVoormekaar ondersteunt, begeleidt, stimuleert en promoot de vrijwillige inzet van mensen op alle terreinen van de samenleving (sport, cultuur, recreatie, zorg en welzijn) in Wijchen. De vrijwilligerscentrale bemiddeld actief tussen vraag en aanbod binnen zorg en welzijn, middels een actuele vacaturebank. Tevens zorgt zij voor public relations, biedt waar mogelijk deskundigheidsbevordering, geeft informatie en advies aan vrijwilligers en organisaties met betrekking tot wet-en regelgeving en verzekeringen, maar biedt ook begeleiding aan kwetsbare mensen om de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te verkennen.


Organisatie MeerVoormekaar organiseert in samenwerking met de gemeente de jaarlijkse vrijwilligersavond.

 

Oog voor het vrijwilligerswerk van morgen

De vrijwilliger is de maat! Dat betekent een individuele benadering van vrijwilligers en rekening houden met hun wensen. We investeren in relatiebeheer met zowel vrijwilligers als organisaties, ook met het oog op de toekomst.

MeerVoormekaar is goed op de hoogte van de huidige trends in de samenleving en de weerslag daarvan op het vrijwilligerswerk. We zijn ons ervan bewust dat de invulling van vrijwilligerswerk verandert en dat onze klanten andere vragen en grenzen hebben dan voorheen. Wij willen de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie vergroten, niet gericht op beperkingen, maar juist op kansen voor iedereen. We leggen effectieve verbindingen en werken zoveel mogelijk samen met maatschappelijke partners.

Contactadres

Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen

Telefoonnummer

024-6418459

Ons team

Jeanny Evers[email protected]Coördinator Vrijwilligerscentrale Druten