Schadeformulier vrijwilligersverzekering

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of rechtspersoon stuurt een mail naar [email protected] met het verzoek om een schadeformulier.


Voordat de schadeclaim door de Vrijwilligerscentrale (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, zal zij controleren of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de Vrijwilligerscentrale neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger/mantelzorger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.

Indien er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgehandeld.

Contact

Neem contact op met Frank

[email protected][email protected]Coördinator vrijwilligerswerk